BERSIH DUSUN SLUMBUNG, DESA PADAS

BERSIH DUSUN SLUMBUNG, DESA PADAS

padas,,18 juli 2022 telah dilaksanakan tradisi turun temurun yaitu bersih dusun / nyadran dusun slumbung. Kegiatan ini dilakukan oleh sesepuh dusun beserta kasun slumbung febri dan masyarakat dusun. Tradisi ini mempunyai tujuan untuk mendoakan arwah / leluhur yang ”babat dusun” serta berdoa bersama kepada TUHAN agar warga dusun dijauhkan dari marabahaya,musibah dan diberikan keselamatan , rezeki yang melimpah.

Share and Enjoy !

Shares